تبلیغات
شعر امروزایران - داستان امروز ایران- آریا معصومی - شعری دموکرات / حمیدرضا شکارسری
تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 | 10:07 ق.ظ | نویسنده : آریا معصومی
شعر سطحی به موضوع و محتوای آن ارتباطی ندارد . شعر سطحی شعری ست كه یك خوانش بیشتر نداشته باشد . خوانش یكه ، متن را به شعاری بزك كرده تبدیل می كند . متنی كه می كوشد مخاطب تاویلی جز تاویل مدنظر او نداشته باشد و سر راست به همان معنایی برسد كه او از پیش تعیین و مشخص كرده است . متنی دیكتاتور !
شعر حافظ روشن ترین مثال برای متن های دموكرات است . مفسدان فی الارض همان قدر از شعر او لذت می برند كه اولیاالله !
شعر نسبتا بلند «آریا معصومی» برای فرار از خوانشی واحد دو روایت جداگانه را همزمان با هم شروع می كند ، پیش می برد و به انتها می رساند . این ساختار پارالل ضمن فرم بخشی به متن ، مخاطب را هر لحظه به سویی می برد و بازمی آورد و در انتها این مخاطب است كه این اتصالات و انفصالات را تحلیل می كند و سویه ی كلی متن را انتخاب (!) می كند .
سربازانی که از جنگ برنمی‌گردند
نمرده‌اند !
شبیه مردانی
که بعد از دیدن تو
دیگر کسی آن‌ها را نمی‌بیند
*
از جنگ
پوکه‌ی فشنگ‌هایی می‌ماند
که نیمی از آن‌ها رفته است
از زیبایی تو
هزار ته‌سیگار...
نقاط مشترك این دو روایت موازی كه یكی عاشقانه یا ضدعاشقانه و دیگری جنگی است ، به درستی طراحی شده اند . سربازان معادل مردان عاشق ، پوكه فشنگ معادل ته سیگارها ، پرچم سفید صلح معادل چشم های سفید مادران در انتظار و موهای سفیدشان و ...
در این بین گاه عناصر متناظر شباهت بصری دارند اما شباهت معنایی و ماهوی ندارند مثل تناظر قطار و مرد سیگاری .
عشق در این شعر به تدریج از عشق زنی به مردی تعالی می یابد و به ذات عاشق انسان می رسد درست مثل جنگ كه عمومی می شود .
حالا گیرم که تو
برای تمام مردان جهان
دست تکان بدهی
با شلیک آخرین گلوله
چیزی تمام نمی‌شود
جنگ تا سفید شدنِ چشمِ هزاران مادر
ادامه دارد
و زیبایی تو
در موهایی که سفید می‌شوند
به نسل‌های بعد ارث می‌رسد
به گمان نگارنده وزن روایت عاشقانه بر وزن روایت جنگی می چربد و شاعر نتوانسته یا نخواسته بین این دو بالانسی كامل برقرار نماید اما با این همه هرگز نمی توان این شعر را بدون یكی از دو روایتش خواند . به همین دلیل این شعر را علی رغم كلیت معطوف به خوانش عاشقانه ، متنی دموكرات می دانم . هر چند اوج همراهی دو روایت درست در پایان بندی درخشان شعر اتفاق می افتد :
از جنگ‌های سخت
تنها یک‌نفر زنده برمی‌گردد
و تو آن‌قدر زیبا بودی
که ما ترسیدیم
و هیچ‌یک دوست نداشتیم بدانیم
از هزاران مردی که سیگار به‌دست
به‌دنبال تو راه افتاده‌اند
کدام قطار به مقصد می‌رسد

  • قیمت دلار | تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ